PDA

View Full Version : Tổng kết và trao giải thưởng


  1. Kết thúc đợt 1 tại 31/7, Mở cửa đợt 2 cho đến 31/12/2009!
  2. Giành buổi trao giải sang hôm đẹp trời hơn!
  3. Thông báo hoàn tất việc trao thưởng đợt 1 vào ngày 20/8!
  4. Kết quả điểm sơ kết cho đến 30/9 sẽ được
  5. Hôm nay 31/12, đúng 12giờ sẽ chốt sổ điểm
  6. Thông báo kết quả giải thưởng đợt 2, ngày 31/12/2009 của Diễn đàn Muathoigian
  7. Giao lưu tại Sài Gòn [tháng 6/2010]
  8. off về...
  9. Off Sài Gòn lần 4 + Tổng kết và trao thưởng cuộc thi ý tưởng