PDA

View Full Version : " Tử "....


phonglinhtim
05-22-2010, 10:59 PM
Hjx,mấy cái này sao mà dã man quá vậy.

anna
05-22-2010, 11:17 PM
quân lính chết gọi là Quân Tử,
bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử,
chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử,
già quá rồi chết gọi là Lão Tử,
ăn bánh bao nhiều quá mà chết gọi là ... Bao Tử
> haha.mấy cái này nghe mắc cười ghê!!

miuluoi87
05-27-2010, 05:16 PM
Hic, đó là ngôn ngữ hài thui mà.