PDA

View Full Version : Đam mê và truyền thống?


RRRRRRR
09-12-2009, 11:15 PM
Một xã hội tân tiến, một xã hội phát triển nghĩa là giới trẻ ngày càng có nhiều đam mê hơn. Bạn nghĩ gì về sự cấm đoán, coi một số niềm yêu thích, yêu thích thực sự, của chúng ta là lố lăng trái truyền thống, trái với quan niệm con người của họ? Làm sao để dung hoà đam mê và truyền thống? Có phải là một bài toán khó?

smallstar
09-14-2009, 07:18 PM
Đam mê, phát triển "phần cứng", phần "vật chất" và giữ truyền thống "phần mềm", phần tâm hồn, tính cách...chịu chưa?

RRRRRRR
09-25-2009, 01:02 AM
Vấn đề là làm sao để dung hòa chúng?