PDA

View Full Version : Nếu có 3 chữ cái H,R và T ?


karin93
09-14-2009, 04:03 PM
Trời! Chị lãng mạn quá! Người ta nói chỉ nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu, như vậy sẽ hạnh phúc hơn. Như chị đây có vẻ yêu ai đó quá đỗi, nếu thế chỉ có rước đau khổ vào mình thôi!