PDA

View Full Version : những thói hư tật xấu của TEEN bây giờ?


girlvampire
10-15-2009, 02:37 PM
Ý sao lại chỉ có 9x vậy ta ? 8x đôi khi cũng góp mặt đấy , mặc dù 9x thì chiếm đa số nhưng đâu phải các giai cấp khác không tham gia đâu ! Quá chuẩn lun !

trada53t
10-16-2009, 12:48 PM
tất nhiên là thế hệ 8x là thế hệ đi trước .là những người đề xướng ?để cho tụi 9x noi theo ? chẳng qua 9x có phần chơi trội hơn 8x mà thôi ?

karin93
10-16-2009, 10:42 PM
Hình như anh cũng là 9x mà...
Sao lại nói dữ thế...
Có người này cũng có người kia chứ, cái mà anh nói chỉ là một bộ phận nào đó của 9x thôi.
Khéo về sau các em tween cũng thế chứ bộ.