PDA

View Full Version : Sống là biết chờ đợi


miuluoi87
10-09-2009, 10:44 PM
nhưng nhiều lúc chờ đọi cũng sẽ giúp con người ta có kết quả như ý muốn. Và tôi đang làm điều đó.