PDA

View Full Version : Ba điều nên nhớ trong cuộc đời


miuluoi87
09-20-2009, 11:20 AM
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được :

Thời gian + Lời nói + Cơ hội .
Ba điều trong đời không được đánh mất :

Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thực .
Ba thứ có giá trị nhất trong đời :

Tình yêu + Lòng tự tin + Bạn bè .
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :

Giấc mơ + Tài sản + Thành công .
Ba điều làm nên giá trị một con người :

Siêng năng + Chân thành + Thành đạt .
Ba điều trong đời làm hỏng một con người :

Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ.

miuluoi87
10-09-2009, 10:42 PM
Một cơ hội mới đang đến nhưng đó là một cow hội giống với thất bại mà tôi đã gặp phải. Giờ tôi phải làm sao đây. Liệu có phải ở thời gian khác, môi truongf khác, con người khác tôi sẽ thay đổi được cơ hội dành cho mình hay không?