PDA

View Full Version : NGU là gì?


karin93
09-20-2009, 07:00 PM
Bó tay bà chị!:)) Cái từ "NGU" í thì em biết lâu rồi nhưng chưa ai đem nó ra bàn cả^^. Nhưng không phủ nhận được là người ta nói từ í ra mang hàm ý chê bai xúc phạm nhiều hơn là khích lệ mình đấy. Vì thế ta chỉ bàn cho vui thôi^^