PDA

View Full Version : Chủ đề quê hương (-_-)


smallstar
09-27-2009, 04:19 PM
Chắc hơi lạc đề, mình nghĩ vậy, ít nhất là hiện tại.
Còn ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau thì tớ chưa biết, hì hì...

hachip
09-27-2009, 05:14 PM
uhm... với mình , với hiện tại thì đúng là có chút lạc đề thật rùi, mình sẽ suy nghĩ tới nó trong thời gian tới, có lẽ là cũng không lâu đâu