PDA

View Full Version : Ngôn ngữ tình yêu!


smallstar
09-27-2009, 11:35 AM
Nghẹn ngào, rung động trái tim tôi...
Đẹp long lanh!

miuluoi87
09-27-2009, 11:37 AM
Hic... Hay, hì... Mỗi người có một cái riêng của chính mình mà hok lẫn vào đâu được.