PDA

View Full Version : CHỉ một ít thôi...


miuluoi87
09-29-2009, 12:45 AM
Hic... Mình rất khâm phục người đã viết ra những câu nói này. Cảm ơn người đó cho mình thêm phong phú nguôn ngưc của cuốc sống

miuluoi87
10-04-2009, 03:52 PM
hì. bạn cũng thấy vậy sao? Đúng là cuộc sống quá êm đềm sẽ khiến cho ta cảm thấy nhàm chán. Nhưng sóng gió gập gềnh wuas nhiều thì cũng ko hay. Chỉ một ít thôi... sẽ mang đến một cuộc sống có thêm mùi vị.