PDA

View Full Version : Bí quyết cho cuộc sống


doanngoc99
10-03-2009, 12:23 PM
hầu như chỉ trên lý thuyết thôi. Thực hành khó lắm.

doanngoc99
10-03-2009, 12:23 PM
hầu như chỉ trên lý thuyết thôi. Thực hành khó lắm.

PeCao
10-03-2009, 12:31 PM
chưa gì đã than khó, nên mới không thể làm được gì đấy ah, cứ thử một lần thực hiện nó xem, để rồi nhận ra khả năng của mình không chỉ dừng lại trên lý thuyết, hì, thử đi nào anh trai ơi.

miuluoi87
10-03-2009, 02:06 PM
PeCao nói đúng. Đừng vội nản vậy Doanngoc99. Phải cố gắng chứ.