PDA

View Full Version : Cổ tích hiện đại


miuluoi87
10-01-2009, 04:53 PM
Hic. Đọc thấy ý nghĩa lém. Hiiii

girlvampire
10-02-2009, 09:38 AM
Ứơc gì câu chuyện nào thời hiện đại cũng là cổ tích , mà cổ tích nào cũng có hậu nhỉ !