PDA

View Full Version : Tiến và dừng


phonglinhtim
06-15-2010, 09:53 PM
Đề văn của bạn đúng là khó thật.”Tiến và dừng”.Đây là 1 đề thuộc dạng nghị luận xã hội,nó lại khá trừu tượng,nên rất khó viết.