PDA

View Full Version : ước mơ của con người


reina172
07-06-2010, 12:34 PM
Thuở nhỏ, bọn nhóc thường ước sau này sẽ trở thành kĩ sư, rồi bác sĩ, rồi phi hành gia. Đầu óc non nớt của chúng không thể hình dung ra được chúng sẽ phải làm gì để đạt được ước mơ ấy. Chúng đâu hiểu rằng, để đạt được ước mơ đó là cả một chặng đường đầy chông gai.

Thuở học trò, cái mục tiêu chúng đặt ra đã khác đi, đã thực tế hơn một chút. Đã biết cân lượng sức mình để nhắm cho mình một cái nghề, một trường đại học, cao đẳng hay trường nghề nào đó. Tuy không phải mọi người đều nhìn ra điều này nhưng chí ít thì phần đông trong số đó đều biết mình thích gì và có thể làm gì.

Thuở sinh viên, cái mục tiêu của phần đông thì thật đơn giản: ra trường đúng hạn, có việc làm. Đứa nào khá hơn thì mục tiêu là ra trường với tấm bằng khá giỏi, việc làm lương cao. Chung quy thì vẫn chỉ là mục tiêu sao cho ra trường cho lẹ để còn lo “cơm áo gạo tiền”.

Khi đã ra đời lăn lộn thì ước mơ đã gần với thực tế nhất. Mơ có sự nghiệp vững vàng, mơ thành công, mơ có nhà, có xe, có chức quyền, có tiền bạc. Cái ước mơ nó trở nên thực dụng và thực tế và cái ước mơ đó lại trở nên tầm thường.

Ai cũng có quyền ước mơ, nhưng thực hiện được ước mơ hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Câu chuyện về những ước mơ chưa thực hiện được, ước mơ của người đã đi xa… Như những người khác, họ cũng có ước mơ. Chỉ khác một điều, họ đã không có đủ thời gian và cơ hội thực hiện ước mơ đó. Họ ra đi cùng với bao dự định còn dang dở. Chúng ta may mắn hơn họ, chúng ta còn thời gian, có thời gian chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ. Vậy sao chúng ta không thể dành chút thời gian để giúp họ thực hiện ước mơ. Ở nơi đó, chắc họ sẽ hiểu và cảm ơn chúng ta đã giúp họ. Chúng ta không cần cảm ơn, chúng ta hãy chỉ cần biết. Khi chúng ta có thể thực hiện ước mơ đó, chúng ta đã tạo cho thế giới đầy ước mơ này thêm đầy đủ và trọn vẹn. Chúng ta là những người may mắn, trong số chúng ta cũng có ước mơ giống họ, vậy thì còn chần chờ gì mà không làm đi. Hãy để niềm vui đó lan đến một phần của thế giới.

Tôi viết cho một người tôi chưa từng quen, một người không còn nữa. Người ấy không thể đọc những dòng này, nhưng những người có thể thực hiện ước mơ của người ấy, những người ở lại thì họ hoàn toàn hiểu và làm được.

Hãy làm đi, hãy thực hiện những ước mơ


Thuở nhỏ, bọn nhóc thường ước sau này sẽ trở thành kĩ sư, rồi bác sĩ, rồi phi hành gia. Đầu óc non nớt của chúng không thể hình dung ra được chúng sẽ phải làm gì để đạt được ước mơ ấy. Chúng đâu hiểu rằng, để đạt được ước mơ đó là cả một chặng đường đầy chông gai.

Thuở học trò, cái mục tiêu chúng đặt ra đã khác đi, đã thực tế hơn một chút. Đã biết cân lượng sức mình để nhắm cho mình một cái nghề, một trường đại học, cao đẳng hay trường nghề nào đó. Tuy không phải mọi người đều nhìn ra điều này nhưng chí ít thì phần đông trong số đó đều biết mình thích gì và có thể làm gì.

Thuở sinh viên, cái mục tiêu của phần đông thì thật đơn giản: ra trường đúng hạn, có việc làm. Đứa nào khá hơn thì mục tiêu là ra trường với tấm bằng khá giỏi, việc làm lương cao. Chung quy thì vẫn chỉ là mục tiêu sao cho ra trường cho lẹ để còn lo “cơm áo gạo tiền”.

Khi đã ra đời lăn lộn thì ước mơ đã gần với thực tế nhất. Mơ có sự nghiệp vững vàng, mơ thành công, mơ có nhà, có xe, có chức quyền, có tiền bạc. Cái ước mơ nó trở nên thực dụng và thực tế và cái ước mơ đó lại trở nên tầm thường.

Ai cũng có quyền ước mơ, nhưng thực hiện được ước mơ hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Câu chuyện về những ước mơ chưa thực hiện được, ước mơ của người đã đi xa… Như những người khác, họ cũng có ước mơ. Chỉ khác một điều, họ đã không có đủ thời gian và cơ hội thực hiện ước mơ đó. Họ ra đi cùng với bao dự định còn dang dở. Chúng ta may mắn hơn họ, chúng ta còn thời gian, có thời gian chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ. Vậy sao chúng ta không thể dành chút thời gian để giúp họ thực hiện ước mơ. Ở nơi đó, chắc họ sẽ hiểu và cảm ơn chúng ta đã giúp họ. Chúng ta không cần cảm ơn, chúng ta hãy chỉ cần biết. Khi chúng ta có thể thực hiện ước mơ đó, chúng ta đã tạo cho thế giới đầy ước mơ này thêm đầy đủ và trọn vẹn. Chúng ta là những người may mắn, trong số chúng ta cũng có ước mơ giống họ, vậy thì còn chần chờ gì mà không làm đi. Hãy để niềm vui đó lan đến một phần của thế giới.

Tôi viết cho một người tôi chưa từng quen, một người không còn nữa. Người ấy không thể đọc những dòng này, nhưng những người có thể thực hiện ước mơ của người ấy, những người ở lại thì họ hoàn toàn hiểu và làm được.

Hãy làm đi, hãy thực hiện những ước mơ

friend_star
07-07-2010, 08:32 AM
ƯỚC MƠ LỚN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM... Đã ai nghe câu nói này chưa? :))
Từ mơ ước đến hành động để thực hiện ước mơ thì xa xôi lắm. Nhưng khi đã dám bắt tay vào làm thì chắc chắn là sẽ thành công ( không thành công cũng thành nhân :)) ). Chúc reina172 sẽ thực hiện đc ước mơ lớn của mình :D

dohuong
07-07-2010, 01:20 PM
oh yeah . Huong tán thành ý kiến của :">:-hcác bạn

reina172
07-19-2010, 02:51 AM
cho mình gửi một lời cảm ơn nhé.