PDA

View Full Version : tuổi trẻ cần gi?


dohuong
07-27-2010, 10:55 AM
Trong 1 buổi ngồi nói chuyên , một người bạn lớn tuổi của tôi đã nói :' tuổi trẻ cần biết chăm sóc bản thân và lao động ' đó là điều vô cùng cần thiết .bởi chúng ta những con người trẻ luôn bị chiu áp lưc của 2 vâns đề : áp lực của của cuộc sống hiện tại và áp lực chuẩn bị cho ngày mai .
các bạn nghĩ thế nào ? hãy chia sẻ suy nghĩ ....:">

friend_star
07-27-2010, 11:12 AM
Tuổi trẻ cần lao động. Có lao động sẽ có mọi thứ từ tiền bạc,sức khoẻ...đến những kinh nghiệm quý báu.
Có lao động thì con người mới phát triển và hoàn thiện bản thân mình hơn.

dohuong
07-27-2010, 12:43 PM
đúng vậy . thế còn sức khỏe ? nhiều bạn trẻ nghĩ mình trẻ nên luôn coi thường hay còn hủy hoại nó . nhất là các bạn namo->:-?? thế đây=))