PDA

View Full Version : Từ điển "sống"


RRRRRRR
07-31-2010, 12:03 PM
Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người ai chẳng có 1 cuốn "từ điển sống".
Nó ở đâu? Nó ở trong đầu chúng ta, trong những lời nói hằng ngày, trong cách nói chuyện với "1 nửa của mình"!
Mỗi người có 1 cuốn khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau thì có những ngôn ngữ nói chuyện khác nhau.
Theo từng thế hệ cũng vậy , thế hệ 9x, 8x,7x, 6x,... đều có những ngôn từ riêng!

Ví như mình, "lang thang" là một từ nằm trong cuốn từ điển đó.

vnrushhour
08-02-2010, 01:28 PM
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
...