PDA

View Full Version : có đôi khi..chúng ta cần..?


reina172
08-02-2010, 03:59 PM
một ngày đầu tuần:
có ai đang cảm thấy:
- muốn xin lỗi một ai đó???
- muốn cảm ơn một ai đó???......
không vây??.........

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:9TGioB978he7_M::&t=1&usg=__kFrpEEF_g9lY