PDA

View Full Version : Tập hợp các lệnh trong DOS


duyniceboy
08-04-2010, 09:27 PM
Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác cơ bản đối với tập tin, thư mục và các ổ đĩa ... như tạo mới, chỉnh sửa, thiết lập các thuộc tính, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa ....


http://www.subsowespac.org/sh_xp/MS-DOS_Prompt_MemoryCheck.gif

Download
http://www.mediafire.com/download.php?wwqy4d3ed04hkri

Pass:muathoigian.vn

a
08-05-2010, 10:09 AM
Cảm ơn Duy nhé
Nhiều lệnh không nhớ được, mà đọc bằng tiếng anh thì hơi lười hihi

trai_bg_90
01-06-2012, 09:06 PM
links die rui a oi_cho e kai linh khac di a_e dang can_hjx

trungnguyen
02-06-2012, 11:26 AM
link die rùi , cho mình lại cái khác đi ban