PDA

View Full Version : [Download] Bộ tài liệu quý tiếng Anh (13 Gb +...)


RRRRRRR
08-20-2010, 09:47 PM
Bộ tài liệu tiếng Anh (13Gb) bao gồm Ebooks và Video + Audio CD:

1. American Headway Collection
2. Follow Me BBC Learning
3. Language In Use
4. Learn to Speak English 9 DELUXE EDITION
5. NEW ENGLISH FILE Series
6. New interchange Series 4 Levels
7. The Complete English Grammar Series


http://i30.tinypic.com/30hssop.jpg


http://i26.tinypic.com/2ro6no8.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=058aa9694fbc727cd8f14848abf485dd773f9c71 6d8e4c14ce018c8114394287

RRRRRRR
08-20-2010, 10:10 PM
Listen Carefully (High quality version)
Books (PDF):
http://www.mediafire.com/?yqqivlntziiAudio:
http://www.mediafire.com/?zz40vddgjmd
http://www.mediafire.com/?thj9my3xthxEnglish Vocabulary Organiser
Book
http://www.mediafire.com/?sf8b1vf12v7zt4pTactics for Listening (Developing & Expanding)
Book:
http://www.mediafire.com/?im4mnzoymtn
http://www.mediafire.com/?eynmmj2twet
Pass: viethack911Audio:
http://www.mediafire.com/?p2dk4k18ex6hsActive Listening II
http://www.mediafire.com/?8slhh2bx1gx4afg
http://www.mediafire.com/?dm4qju7um3b8mp1
http://www.mediafire.com/?9ms3wy6v62za26kBoost Listening III & IV
http://www.mediafire.com/?67g88nvhkqdcwh1
http://www.mediafire.com/?u84paiz81cgmjygReal Listening & Speaking II
http://www.mediafire.com/?x9va5x1nlkkovs3
http://www.mediafire.com/?wf2r58l2a92v4qi

English pronunciation in use - Intermediate
Audio:
http://www.mediafire.com/?hn8ytjac56u9m5w
http://www.mediafire.com/?qwpn5b6xc8wnl6s
http://www.mediafire.com/?9gq2spmdsdjsp8q
http://www.mediafire.com/?oraxorisucuccuw

RRRRRRR
08-28-2010, 02:28 PM
Longman Dictionary of Contemporary English 5th Edition

http://images.pearsoned-ema.com/gif/small/9781405811262.gif

Ấn bản LDOCE được đánh giá là từ điển tiếng Anh hiệu quả dành cho việc dạy và học tiếng Anh nhờ tính tương tác với người sử dụng và việc ứng dụng ngôn ngữ học thống kê trong việc biên soạn, giúp cho việc dạy và học tiếng Anh đạt hiệu quả cao nhất. Bản thân tác giả đã từng sử dụng qua nhiều bộ từ điển tiếng Anh khác nhau, nhưng hiện tại vẫn lựa chọn LDOCE làm quyển từ điển sử dụng chính vì những tính năng “quý báu độc đáo” sẽ được đề cập dưới đây:

• 207,000 từ, cụm từ và giải nghĩa của chúng – một số lượng từ khổng lồ đối với một bộ từ điển tiếng Anh.
• 155,000 ví dụ sinh động giúp người sử dụng hiểu rõ cách dùng tiếng Anh trong thực tế.
• 88,000 câu ví dụ có thể nghe phát âm bằng giọng người thiệt (đây là một tính năng độc đáo mà những chương trình từ điển điện tử khác không có kể cả Oxford, Cambridge và Macmillan,…)
• 3,000 từ thông dụng nhất trong giao tiếp tiếng Anh.
• 220,000 tổ hợp từ.
• 1,000,000 câu mẫu được trích trực tiếp từ sách, tạp chí.
• 4,000 từ mới được cập nhật so với ấn bản trước.
• Trên 1,000 bài tập luyện nghe cũng như ngữ pháp thực hành giúp bạn luyện tập chuẩn bị cho những kỳ thi quốc tế như FCE, CAE, CPE, IELTS & TOEIC.
• Phát âm giọng người Anh và người Mỹ tất cả các từ mới, kể cả danh từ riêng chỉ tên người hoặc nơi chốn.

Link download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=b3803e99c9bcc3111686155677bb2685494b0f95 afc6e656

Pass giải nén: ut@updatesofts.com

RRRRRRR
10-04-2010, 04:28 PM
Grammar for IELTS - Cambridge - Audio Download
http://www.mediafire.com/?095a5zcwb95srkpAchieve IELTS Grammar & Vocabulary - Audio Download
http://www.mediafire.com/?aijztkdddo9qeg6MACMILLAN Publisher - IELTS Testbuilder - 2Cd - Audio
http://www.mediafire.com/?lagpg4g68tsdp42Ielts Practice test plus 2 - Audio

http://www.mediafire.com/?j715b5pqkehr287 - Cd1
http://www.mediafire.com/?x27t10dp7y6a204 - Cd2
http://www.mediafire.com/?j26zd0zhjb6goll - Cd3

hungtbd46gtvt
12-12-2010, 10:05 PM
cam on ban 7R nhe!!!!!!!!!!!!.

RRRRRRR
01-02-2011, 08:31 PM
Cambridge Practise tests for IELTS 1 - Ebook & Audio
http://www.mediafire.com/?sejw9n4b0439w85
Cambridge Practise tests for IELTS 2 - Ebook & Audio
http://www.mediafire.com/?e4t5r3z84zi57o7
Cambridge Practise tests for IELTS 3 - Ebook & Audio
http://www.mediafire.com/?xldqdzddy56v0hl
Cambridge Practise tests for IELTS 4 - Audio
http://www.mediafire.com/?3fo6z779m3b7v37
Cambridge Practise tests for IELTS 5 - Audio
http://www.mediafire.com/?j8l9lq4k79jz59a
Cambridge Practise tests for IELTS 6 - Audio
http://www.mediafire.com/?c86kwb42rjg994j
Cambridge Practise tests for IELTS 7 - Audio
http://www.mediafire.com/?81fen449xfipu63

RRRRRRR
07-22-2011, 05:32 PM
Check Your Vocabulary for IELTS - Ebook
http://www.mediafire.com/?6cn9bl86a6s462w
Cambridge IELTS Course
http://www.mediafire.com/?o2q9evioj4b2xxm
Ox ford university Ielts practice tests with Explanationatory Key
http://www.mediafire.com/?a37xp3zgfuzgoq5
202 Useful Exercises for IELTS
http://www.mediafire.com/?ed7o83rh06k3o93

thang
06-15-2013, 05:02 PM
Bộ tài liệu x Mức độ hứng thú = GOOD ENGLISH!

Lưu ý ở trên là phép Nhân (x) chứ không phải phép Cộng (+) đâu các Cụ nhé!