PDA

View Full Version : ảnh động thú vị,cười vỡ bụng :)


kinhcan88
08-20-2010, 11:59 PM
http://img.tamtay.vn/files/2007/12/13/my_love_huy_loc/photos/259185/48d99c4f_361895473e3d934c986.gif


http://img.tamtay.vn/files/2007/12/13/my_love_huy_loc/photos/259185/48d99c8b_1.gif

http://img.tamtay.vn/files/2007/12/13/my_love_huy_loc/photos/259185/48d99c9e_361895473e3c3b38c05.gif

http://img.tamtay.vn/files/2007/12/13/my_love_huy_loc/photos/259185/48d99cd4_361895473e3c130c8e2.gif


http://anhso.net/xem.asp?id=66@11&k=0&alb=0&as=193225#
http://anhso.net/xem.asp?id=66@11&k=0&alb=0&as=193223#

http://anhso.net/xem.asp?id=66@11&k=0&alb=0&as=193224#

http://img.tamtay.vn/files/2007/12/13/my_love_huy_loc/photos/259185/48d99d71_001.gif

http://img.tamtay.vn/files/2007/12/13/my_love_huy_loc/photos/259185/48d99d71_006.gif

http://img.tamtay.vn/files/2007/12/13/my_love_huy_loc/photos/259185/48d99db5_003.gif

TimeLine
08-21-2010, 12:03 AM
híc sao thằng đàu đen ngu nhỉ đẻ cho nó đánh, mà lắm tóc..

kinhcan88
08-21-2010, 12:22 AM
http://anhso.net/xem.asp?id=70@11&k=0&alb=597261@2272&as=67388#

http://anhso.net/xem.asp?id=70@11&k=0&alb=597261@2272&as=67389#

http://anhso.net/xem.asp?id=70@11&k=0&alb=597261@2272&as=67391#

kinhcan88
08-21-2010, 12:25 AM
http://tinhdoanninhbinh.gov.vn/images/tinhyeu.gif