PDA

View Full Version : Tin sốc : 21 thằng đàn ông chết vì dại gái :))


friend_star
08-23-2010, 02:40 AM
EpEipgoZ3Kk
^:)^ thằng thứ 22 nhất =))

duyniceboy
08-23-2010, 07:39 AM
I have money :))

friend_star
08-25-2010, 01:24 AM
Mình sẽ nhìn thằng thứ 22 này mà học tập
I HAVE MONEY>:)

luomlat_goo
08-25-2010, 08:07 AM
Đoạn hình ảnh tuy nhỏ mà ý nghĩa thú vị phết=))
3 thằng đã là số nhiều rồi, đây những 21 chú...say...po' tay!

friend_star
08-25-2010, 02:59 PM
Đoạn hình ảnh tuy nhỏ

Lỗi nhỏ này...không hiểu là do đâu nữa. Tự nhiên bây giờ cứ chèn thêm video là nó nhỏ như thế :-"


3 thằng đã là số nhiều rồi, đây những 21 chú...say...po' tay!
Cái này gọi là...đẹp trai, hào hoa, tài giỏi nhưng không nhiều tiền thì... Cũng như 21 thằng kia... Vứt, vứt :))