PDA

View Full Version : Tranh ảnh hài hước


duyniceboy
08-25-2010, 05:39 PM
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/BBbung_8122009_113812.gif

Không thể rút kinh nghiệm.......
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/BBbung2_8122009_113855.gif

Tai nạn

http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/baby%20toilet_8122009_113738.gif

Tiêu em rồi =.=
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/baby%20hammer_8122009_11373.gif

Ai chà.....
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/baby%20chair_8122009_11361.gif

Cứu hỏa
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/avatar8gq_8122009_11351.gif

Sao nó ngồ ngộ thế nhỉ
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/1_8122009_114035.gif

Xả trét
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/hii21831_8122009_12242.gif

duyniceboy
08-25-2010, 05:44 PM
Say wóa rồi

http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/32347200733010311_small_8122009_11912.jpg

Ước mơ ngậm ngùi

http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/01_8122009_11717.jpg

Tóc gió thôi bay
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/323172007329172131_8122009_111050.jpg

Em khỏe ko
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/32353200733010401_small_8122009_11950.jpg

Chúa tha lỗi cho con vì con chót ăn thịt chuột ^^
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/323582007330104451_small_8122009_111230.jpg

duyniceboy
08-25-2010, 05:52 PM
Chứng tỏ độ tin cậy
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/motobay6vv_8122009_11208.jpg
Ngủ quên

http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/Do%20not%20drink%20too%20much10_8122009_111831.jpg

Kung fu
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/323562007329175861_small_8122009_111133.jpg

Như thế công an mới có căn cứ phạt
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/xe4_8122009_112611.jpg
Sức người vô hạn
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/xe5_8122009_112729.jpg
Vai trò xe khô sơ
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/xe3_8122009_112229.jpg

Tiện nghi chưa
http://www.luatsudongnama.com/images/gallery/larg_images/xe1_8122009_112137.jpg

thang
05-17-2012, 12:27 PM
Hài hước như Duy thì nhiều cô theo, gạt sao cho xuể hả Duy^^

Xin bổ sung thêm 1 địa chỉ vô cùng thú vị:

haihuoc.com

=))