PDA

View Full Version : Ảnh từ các kí tự: độc đáo!


vnrushhour
08-25-2010, 07:01 PM
................../'"')Chỉ......
...............,/¯../Tay....
.............../..../Lên........
............../..../Trời........
......../´¯/'...'/´¯¯`·¸Hận.........
....../'/.../..../..../¨¯\Đời.............
.....('(...´...´..¯~/'...')Vô.......
......\.................../Đối.........
.......\'...\........_.·´..................
........\............(..........
.........\............\...............


__I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I_ __I___I_
__I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___


=> Tường


(\_(\_(\_(\_(\_(\_/)_/)_/)_/)_/)_/)
(O.(O.(O.(O(O(Q.Q).o).o).o).o).o)
(> (> (> (> (> (><) <) <) <) <) <)
/_|/_|/_|/_|/_|/_|_\|_\|_\|_\|_\|_\


=> We are the team

╘╗_۩_╔╛
╘T█▓T╛
]█▓[
]█▓[
]█▓[
]█▓[
]█▓[
╘╗____╔╝█▓╚╗____╔╛
۞]════╬ ╬════[۞
┌╜‾‾‾‾╚╗░▒╔╝‾‾‾‾ ┐
[|\_/|]
[|[;|]]
[|;;;|]
[;;;;;]
;;;;;]|]
;;;;;$]|]-
;;;;;[$]|]--
;;;;;|[$]|]---
;;;;;[|[$]|]|---|
;;;;;[|[$]|]|---|
;;;;[|[$]|/---/
;;;[|[$]/---/
;;[|[$/---/
;[|[/---/
[|/---/
[/---/]
/---/|]
/---/]|];
/---/$]|];;
/---/[$]|];;;
/---/|[$]|];;;;
|---|[|[$]|];;;;;
|---|[|[$]|];;;;;
---[|[$]|;;;;;
--[|[$];;;;;
-[|[$;;;;;
[|[;;;;;
[|;;;;;
[;;;;;]
;;;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;$]|]-
;;;;|[$]|]--|
;;;;|[$]|]--|
;;[|[$]|]-/
;[|[$]|]/
[|[$]|]
\\$//
\|/
V=> Kiếm thứ nhất trong : Độc cô cửu kiếm
___--^^/¤ ¤\^^--___
/◊/¤\.__/.¤*¤.\__./¤\◊\
/◊/๐๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●●\ ◊\
\◊\๐๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●● ●/◊/
)◊)๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●( (
/◊/๐๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●●\ ◊\
/◊/๐๐๐๐๐๐๐๐END●●●●●●● \◊\
(◊( ●●●●●●●●●|๐๐๐๐๐๐๐ ๐ )◊)
\◊\●●●●●●●●●|๐๐๐๐๐ ๐๐๐/◊/
\◊\●●●●●●●●|๐๐๐๐๐๐ ๐/◊/
`.◊`¤.●●●●●|๐๐๐๐๐.¤`◊.`
`.◊`¤.●●●|๐๐๐.¤`◊.`
`.◊`¤●|๐¤`◊.`
`.◊ˇ◊.`

=> Cái này là tặng cho những ai muốn gây chiến với Độc cô cửu kiếm.

duyniceboy
08-25-2010, 07:53 PM
Đẹp và độc ^^

nhanvatso1
08-26-2010, 11:24 AM
╘╗_۩_╔╛
╘t█▓t╛
]█▓[
]█▓[
]█▓[
]█▓[
]█▓[
╘╗____╔╝█▓╚╗____╔╛
۞]════╬ ╬════[۞
┌╜‾‾‾‾╚╗░▒╔╝‾‾‾‾ �┐
[|\_/|]
[|[;|]]
[|;;;|]
[;;;;;]
;;;;;]|]
;;;;;$]|]-
;;;;;[$]|]--
;;;;;|[$]|]---
;;;;;[|[$]|]|---|
;;;;;[|[$]|]|---|
;;;;[|[$]|/---/
;;;[|[$]/---/
;;[|[$/---/
;[|[/---/
[|/---/
[/---/]
/---/|]
/---/]|];
/---/$]|];;
/---/[$]|];;;
/---/|[$]|];;;;
|---|[|[$]|];;;;;
|---|[|[$]|];;;;;
---[|[$]|;;;;;
--[|[$];;;;;
-[|[$;;;;;
[|[;;;;;
[|;;;;;
[;;;;;]
;;;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;$]|]-
;;;;|[$]|]--|
;;;;|[$]|]--|
;;[|[$]|]-/
;[|[$]|]/
[|[$]|]
\\$//
\|/
v

nhanvatso1
08-26-2010, 11:24 AM
lạ nhĩ mình dc có 1 nữa cây kiếm :))