PDA

View Full Version : Funny Video đây!


luomlat_goo
08-27-2010, 10:40 PM
Mở màn:
Lạ nhỉ, ko thấy hiện. ok, mời vào đây:
http://www.youtube.com/watch?v=L6Cuq-BueEs&feature=related

luomlat_goo
08-27-2010, 10:59 PM
Thêm cái nữa:

http://www.youtube.com/watch?v=BV8yfpKUnmg&feature=related

luomlat_goo
08-27-2010, 11:09 PM
Cái này mới là sáng tạo:

http://www.youtube.com/watch?v=y4WrUuyx1Ds&feature=related

reina172
08-27-2010, 11:15 PM
Cái này mới là sáng tạo:

http://www.youtube.com/watch?v=y4WrUuyx1Ds&feature=related
em thick cái này, hiii

duyniceboy
08-28-2010, 06:53 AM
:)) xem 2 lần mới hiểu.Hóa ra nóa mún có ng chơi cùng ......

thang
08-29-2010, 04:16 PM
Những cú ngã vừa đau, vừa...hài hước!

http://www.youtube.com/watch?v=zIin9Sytxwc