PDA

View Full Version : Tên Bác : Hồ Chí Minh có ý nghĩa gì?


lengocthuoc
09-03-2010, 01:41 PM
Ngày xưa học cấp 2 cô giáo mình có nój rồj mà mình quên mất.hum wa bị con nhỏ bạn đố đúng câu này mà trả lờj hoàj ko đúng. Mong mọj ngườj giúp đỡ...

meomuop_meomeomeo
09-03-2010, 05:34 PM
Ý nghĩa cái tên Hồ Chí Minh của Bác:
Trong chữ Hán: 胡志明
Hồ là Cổ và Nguyệt
Chí là Sĩ và Tâm
Minh là Nhật và Nguyệt
Từ điển tích cổ có ý nghĩa là:
1. Trăng ngày xưa (cổ nguyệt) thì có thể chiếu sáng ngày nay.
2. Nhưng người xưa thì không thể biết chuyện của ngày nay. Chuyện ngày nay do người đang sống ở thời nay quyết định.
3. Những người yêu nước (sĩ tâm) phải biết chọn con đường đúng mà đi (Minh).
Tên của Bác có ý nghĩa kêu gọi tất cả các tầng lớp tập hợp lại một lòng vì dân tộc, vì sự nghiệp chống Pháp.

anna
09-03-2010, 08:11 PM
chỉ một cái tên mà chứa đựng nhiều ý nghĩa.Hay thật!

lengocthuoc
09-03-2010, 08:56 PM
Ý nghĩa cái tên Hồ Chí Minh của Bác:
Trong chữ Hán: 胡志明
Hồ là Cổ và Nguyệt
Chí là Sĩ và Tâm
Minh là Nhật và Nguyệt
Từ điển tích cổ có ý nghĩa là:
1. Trăng ngày xưa (cổ nguyệt) thì có thể chiếu sáng ngày nay.
2. Nhưng người xưa thì không thể biết chuyện của ngày nay. Chuyện ngày nay do người đang sống ở thời nay quyết định.
3. Những người yêu nước (sĩ tâm) phải biết chọn con đường đúng mà đi (Minh).
Tên của Bác có ý nghĩa kêu gọi tất cả các tầng lớp tập hợp lại một lòng vì dân tộc, vì sự nghiệp chống Pháp.
vậy còn "NHẬT VÀ NGUYỆT" nghĩa là gì? Bạn giải thích rõ hơn 1 chút đc ko?