PDA

View Full Version : 4 câu hỏi trắc nghiệm - YQ cực cao mới trả lời được


friend_star
09-30-2010, 10:54 AM
Câu 1: Làm thế nào để bỏ một con hươu cao cổ vào trong một cái tủ lạnh?Câu hỏi 2: Làm thế nào để bỏ một con voi vào trong tủ lạnh?Câu hỏi 3: Vua sư tử đang tổ chức một hội nghị các loài vật. Tất cả các con vật đều tham dự, ngoại trừ một con. Đó là con vật nào?Câu hỏi 4: Có một con sông mà bạn phải đi qua, nhưng dưới sông lại có cá sấu sống. Bạn sẽ xử lý ra sao?

Những ai trả lời chính xác nhất thì...xin chúc mừng vị bạn đã có chỉ số YQ cực cao.=))

Lưu ý: trả lời 4 câu lần lượt nhé. Sẽ chính xác hơn.