PDA

View Full Version : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - HN.


bb91
10-10-2010, 11:52 AM
Mời mọi người vào blog của mình nhé!
http://vn.360plus.yahoo.com/hoatrankhql/gallery?fid=2

bb91
10-11-2010, 09:38 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/x.BM9u6aHxZ9UgpOqAigRmGqQQ--/photo/ap_20101010122339693.jpg
Khung cảnh trước đối diện với lăng Bác

http://seablogs.zenfs.com/u/x.BM9u6aHxZ9UgpOqAigRmGqQQ--/photo/ap_20101010124137406.jpg
Phố Hoàng Diệu lung linh hoa... thật ấn tượng!

http://seablogs.zenfs.com/u/x.BM9u6aHxZ9UgpOqAigRmGqQQ--/photo/ap_20101010122454683.jpg
Xuất hiện vị vua trong Hoàng Thành...

http://seablogs.zenfs.com/u/x.BM9u6aHxZ9UgpOqAigRmGqQQ--/photo/ap_20101011110434288.jpg

http://seablogs.zenfs.com/u/x.BM9u6aHxZ9UgpOqAigRmGqQQ--/photo/ap_20101011110550798.jpg

http://seablogs.zenfs.com/u/x.BM9u6aHxZ9UgpOqAigRmGqQQ--/photo/ap_20101011110700449.jpg
Khung cảnh Hoàng Thành (nơi khai quật) và những đồ cổ khai quật được tại 18 Hoàng Diệu.

duyniceboy
10-11-2010, 12:56 PM
Ngòai đó đi bon chen sướng nhỉ.Chả bù trong này mưa suốt.Treo giò chả đi đâu