PDA

View Full Version : Chuyện tình


duyniceboy
11-10-2010, 10:53 PM
http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Tuc_anh_sinh_tinh_4-10_3.jpg

Chàng: “Nó là cái đinh gì mà kiêu thế nhỉ”
Nàng: “Nó chả là cái đinh gì mà mình phải quan tâm”

http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Tuc_anh_sinh_tinh_4-10_2.jpg

“Chuyện hai người”http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Tuc_anh_sinh_tinh_4-10_1.jpg

“Chuyện ba người”

http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Lailadinh5.jpg

Đại ca ơi, bọn em biết tội rồi, chỉ tại gặp thằng bê-tông kia xuơng quá.

http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Lailadinh6.jpg

Em múa cột đẹp wóa >:)

http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Lailadinh3.jpg

Đúng là cái đồ đàn bà! Hẹn 7h mà giờ này vẫn mất hút!


http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Lailadinh1.jpg

Phút thư giãn của người đẹp

http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Bua25-10.jpg

Yêu nhau.............................. Ghét nhau

http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Bua15-10.jpg

Nhanh lên ông ơi, đánh chậm như ông thì xuống chơi với bọn kim khâu nhé
http://img.photobucket.com/albums/v233/kingofpc/has/dungtqT10Bua5-10.jpg


Sương đã xuống, vào nhà đi em nhé!
Ngồi làm chi mai lại …rỉ mất thôi

anna
11-10-2010, 11:13 PM
Trông thật dễ thương.^^

duyniceboy
12-15-2010, 10:21 PM
^^ mà giống thật chứ nhỉ

bb91
12-18-2010, 08:17 PM
Tình yêu đến với tất cả mọi thứ xung quanh mình. :D