PDA

View Full Version : làm thế nào để chia đều được 8 lít dầu


kinhcan88
11-26-2010, 05:22 PM
có một cái hũ đựng đầy 8 lít nước, ngoài ra có 2 cái chai.Một cái đựng đầy được đúng 5 lít, một cái đựng đầy được đúng 3 lít...Muốn dùng 2 chai này làm đồ đong để chia 8 lít nước thành 2 phần bằng nhau (4lít). Phải làm thế nào?????ai giải được không...một bài toán ấy mừ.........
http://http://songvan.net/images/smilies/fire%20(143).gif

Richyourlife
12-30-2010, 10:01 PM
Hem giải đc >"<

bichhieu
12-31-2010, 10:04 AM
Cách giải:

Gọi: A là bình 8 lít
B là bình 5 lít
C là bình 3 lít
- Bước 1: Đổ nước từ A qua B --->> C không nước, B chứa 5 lít, A chứa 3 lít.
- Bước 2: Đổ nước từ B qua C --->> C chứa 3 lít, B chứa 2 lít, A chứa 3 lít
- Bước 3: Đổ nước từ C qua A --->> C hết nước, B chứa 2 lít, A chứa 6 lít
- Bước 4: Đổ nước từ B qua C --->> C chứa 2 lít, B hết nước, A chứa 6 lít
- Bước 5: Đổ nước từ A qua B --->> C chứa 2 lít, B chứa 5 lít, A chứa 1 lít
- Bước 6: Đổ nước từ B qua C --->> C chứa 3 lít, B chứa 4 lít, A chứa 1 lít.
=>8 lít nước đã được chia đều rồi.

Đây là cách giải mình chỉ vừa nghĩ ra và ghi nhanh lại thôi, nên đôi khi hơi dài dòng, phức tạp. Tiền bối nào còn cách giải hay post lên cho tại hạ được thụ giáo với nha.

RRRRRRR
01-03-2011, 09:16 PM
Đây là cách giải nhanh, gọn nhất rồi! :D
Bravo bạn Bích Hiếu nhà mình!