PDA

View Full Version : Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc thai,sản phụ và giáo dục,chăm sóc trẻ


mangthaivn
12-22-2010, 11:42 AM
Dịch vụ ParentsLink Việt Nam cung cấp

ParentsLink Việt Nam cung cấp các dịch vụ sau:

1.Cung cấp thông tin và dịch vụ miễn phí qua cổng thông tin điện tử mangthai.vn (http://mangthai.vn/) (và các địa chỉ truy cập khác: www.parentslink.vn (http://banhangtructuyen.com.vn/forum/www.parentslink.vn) / www.parentslink.com.vn (http://banhangtructuyen.com.vn/forum/www.parentslink.com.vn) / www.lienketchame.vn (http://banhangtructuyen.com.vn/forum/www.lienketchame.vn) / www.lienketchame.com (http://banhangtructuyen.com.vn/forum/www.lienketchame.com)), bao gồm:Cung cấp các thông tin hỗ trợ chăm sóc thai (http://parentslink.vn/dang-mang-thai/cham-soc-thai-ky-t1p157c483), sản phụ (http://parentslink.vn/dang-mang-thai/dinh-duong-thai-phu-t1p157c472) , và giáo dục (http://mangthai.vn/tin-tuc/giao-duc-t1p1c583), chăm sóc trẻ theo tiến trình phát triển của trẻ
Cung cấp các tiện ích theo dõi và đo lường sự phát triển của thai và trẻ em
Cung cấp môi trường thảo luận, đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm làm cha mẹ.


2.Dịch vụ đào tạo (thu phí hợp lý)Chăm sóc bà mẹ mang thai (http://mangthai.vn/dang-mang-thai-t1p0c157)
Chăm sóc trẻ sơ sinh (http://mangthai.vn/so-sinh-va-nhu-nhi-t1p0c365) và trẻ bú mẹ
Nuôi con phát triển toàn diện
Phát triển tâm lý ở trẻ và phương pháp hoàn thiện nhân cách trẻ (http://parentslink.vn/mau-giao/cac-van-de-ve-su-phat-trien/nhan-cach-t1p390c391)
Kỹ năng làm cha mẹ
Các kỹ năng sống cho trẻ


3.Dịch vụ hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà (thu phí hợp lý):Hướng dẫn tắm và tư vấn cho bé tại nh�
Hướng dẫn massage cho trẻ tại nh�
Hướng dẫn chăm sóc bà bầu (http://mangthai.vn/dang-mang-thai-t1p0c157)
Hướng dẫn kỹ năng chơi với bé tại nh�
Hướng dẫn luyện tập cùng trẻ tự kỷ


4.Dịch vụ truyền thông, tư vấn, nghiên cứu (hợp tác với các tổ chức) về trẻ em và phụ nữ trong các lĩnh vực:Dinh dưỡng (http://mangthai.vn/tin-tuc/dinh-duong-t1p1c586)
Vệ sinh, an toàn
Các vấn đề về tâm lý
Giáo dục trẻ em (http://mangthai.vn/tin-tuc/giao-duc-t1p1c583)
Quyền trẻ em: Bạo hành trẻ em, chống xâm hại...
Sức khỏe sinh sản (http://mangthai.vn/chuan-bi-mang-thai/kien-thuc-mang-thai/suc-khoe-sinh-san-t1p342c349), kế hoạch hóa gia đình
Và các vấn đề xã hội khác

Nguồn : mangthai.vn (http://mangthai.vn/)