PDA

View Full Version : Khi những siêu sao bóng đá lên tranh biếm họa


duyniceboy
02-04-2011, 04:31 PM
http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/20GF.jpg

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro


http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/19GF.jpg

Ronaldo Luis Nazario de Lima

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/18GF.jpg

Rutgerus Johannes Martinus van Nistelrooij

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/17GF.jpg

Michael James Owen

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/16GF2.jpg


Park Ji-Sung


http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/15GF2.jpg

Ryan Joseph Giggs

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/14GF2.jpg

Fernando José Torres Sanz

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/08GF.jpg

Didier Yves Drogba Tebily

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/04GF.jpg

Wayne Mark Rooney

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/02GF.jpg

Lionel Andrés Messi

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/01GF.jpg

Shunsuke Nakamura

http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/11GF2.jpg

Steven George Gerrard