PDA

View Full Version : Chia sẻ suy nghĩ về 4 từ TU, DƯỠNG, RÈN, LUYỆN


thang
04-04-2011, 02:39 PM
Nghe 4 từ Tu dưỡng, rèn luyện sao mà khô khan, máy móc! Chắc nhiều người nghĩ vậy. Không sao, bản thân cũng thế, cho đến hôm nay may mắn gặp người cắt nghĩa hộ^^:


TU là TU THÂN, (Mọi thứ xuất phát từ bản thân chứ không phải từ xung quanh)
DƯỠNG là DƯỠNG TRÍ, (Trí mà không nuôi dưỡng thì sẽ nhạt và nản dần)
RÈN là RÈN ĐỨC, (Đức mà không rèn thì chẳng thể cứng rắn)
LUYỆN là LUYỆN TÀI. (Tài là do khổ luyện chứ không phải ông trời ban phát)

Ngẫm thấy:
Tu nhân, tích đức muôn đời thịnh
Dưỡng trí, luyện tài vạn kiếp vinh

RRRRRRR
04-12-2011, 01:17 AM
Vẫn còn nghe hơi mơ hồ, xa xăm quá bác Thắng à. Trẻ như tụi em, đôi lúc cũng thấy biết nghĩ, biết nhận thức, nhưng hành động thì còn ít quá.

thang
07-11-2012, 06:09 PM
Cũng là hình thức tự động viên ý mà Long o->