PDA

View Full Version : Game mới nhất: Tìm từ tiếng Việt chưa ai dùng đến trên Internet!


smallstar
07-28-2009, 08:41 AM
"kiệt suất" -> "suất cơm"...

smallstar
07-28-2009, 05:06 PM
"cơm canh" -> "canh cánh" -> "cánh én" -> "én bạc" -> "bạc trắng" -> "trắng trong" -> "trong suốt" -> "suốt ngày"

thang
07-28-2009, 09:53 PM
"ngày tết" -> "tết tây" -> "tây tàu" -> "tàu hỏa" -> "hỏa lực" -> "lực đẩy" -> "đẩy xe" -> "xe máy" -> "máy cầy"

thang
07-29-2009, 06:22 AM
"cuốc đất" -> "đất đai" -> "đai vàng" -> "vàng thật" -> "thật giả" -> "giả cầy" -> "cầy xới" -> "xới xôi" -> "xôi lạc" -> "lạc rang" -> "rang chè" -> "chè chén" -> "chén rượu"

luomlat_goo
07-30-2009, 11:38 PM
"rượu vang" -> "vang lừng" -> "lừng danh" -> "danh tính" -> "tính khí" -> "khí trời" -> "trời mây" -> "mây xanh" -> "xanh lục" -> "lục tốn"

docco
07-31-2009, 07:45 AM
bác này chơi trò khôn quá, càng nhiều người chơi thì khác gì bài của bác có nhiều ý kiến tham gia --> điểm cao hehe

luomlat_goo
07-31-2009, 12:01 PM
Ừ nhỉ, mình quên mất :D
Vậy thì bạn nào khác khởi xướng nhé!

Và đúng là người khởi xướng có thể có lợi trong quá trình chơi, nên điều kiện đặt ra đối với người khởi xướng là người đó phải nghĩ được 50 từ đầu tiên đã!!!

Các bạn thấy thế nào?