PDA

View Full Version : Thay đổi cỗ máy tìm kiếm mặc định của Firefox


yamailuk
07-08-2011, 03:25 PM
Mặc định thì công cụ tìm kiếm mặc định tại thanh địa chỉ của trình duyệt Firefox là Google Search. Điều này có nghĩa là bấy kỳ cụm từ tìm kiếm nào người dùng nhập trực tiếp vào thanh địa chỉ trình duyệt Firefox sẽ được gửi tới trang tìm kiếm của Google rồi trả về là một trang kết quả tìm kiếm từ Google.
Nhưng vì một lí do nào đó mà firefox lại bị thay đổi trình tìm kiếm khác và bạn muốn trở lại với google hay là thay đổi sang một trình tìm kiếm khác như yahoo hay ping chẳng hạn
Để thực hiện, gõ lên thanh địa chỉ từ khóa "about:config". Lần đầu tiên, người dùng sẽ gặp phải thông báo nhắc nhở cẩn trọng từ Firefox. Để tiếp tục, nhấn vào "I'll be careful, I promise".
Tiếp đó, nhập từ khóa "keyword.url" vào thanh Filter. Bộ lọc sẽ trả về một kết quả duy nhất. Đây chính là khóa chứa công cụ tìm kiếm mặc định của Firefox.

Giá trị mặc định của tham số sẽ hiển thị liên kết tới Google Search như là một giá trị mặc định. Có một cách đơn giản, để thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của trình duyệt, đó là click đôi vào khóa này, để thay đổi giá trị mặc định đã có bằng một liên kết mới tới các công cụ tìm kiếm khác.
Một số liên kết tới các công cụ tìm kiếm khác:

Bing: http://www.bing.com/search?q=
Yahoo: http://search.yahoo.com/search?p=
Twitter: http://search.twitter.com/search?q=


Các công cụ tìm kiếm khác cũng có thể được thêm vào một cách dễ dàng.
Theo Ghacks