PDA

View Full Version : Nếu được quay ngược thời gian bạn sẽ làm gì?


dokieu90
07-29-2011, 06:40 PM
Hãy tưởng tượng trước mặt bạn có 1 cỗ máy thời gian. Cỗ máy này sẽ đưa bạn về những khoảng thời gian mà bạn muốn quay lại để hoàn thành nốt việc đang dở dang hay đại loại như là bạn sẽ đảo ngược tình thế. Vậy bạn sẽ làm gì nếu được quay lại quá khứ. Hãy viết lên đây để cùng chia sẻ các bạn nhé!