PDA

View Full Version : Thế nào là đại gia sinh viên?


Đặng Duy Linh
08-02-2011, 10:29 PM
Trong vài năm trở lại đây, ở Việt Nam xuất hiện khái niệm đại gia sinh viên. Năm 2009, một đại gia sinh viên được hiểu là có thu nhập 10 triệu đồng 1 tháng ổn định.
Song từ năm 2010 đến nay, 10 triệu đồng mới chỉ là mức thu nhập trung bình khá (nếu không nói là phổ biến của người đi làm tại HN,TP.HCM) nên e khó thuyết phục.
Theo bạn, thế nào là 1 đại gia sinh viên: điều kiện, thu nhập bao nhiêu là xứng đáng với danh hiệu này?!

RRRRRRR
08-04-2011, 06:16 PM
Đại gia sinh viên có lẽ phải hiểu theo kiểu khác: Học tập tốt, tích lũy được nhiều kinh nghiệm văn hóa - xã hội thông qua các hoạt động như: Club, Đoàn - Hội, Kinh Doanh,...
Với lượng thời gian có hạn và (hầu như) là quá trình trải nghiệm độc lập cuộc sống, nhìn nhận, ý thức xã hội, cộng đồng, xây dựng con đường đi cho tương lai, sau khi ra trường,...

Tất nhiên là cùng với những tiêu chí đó, nếu có thêm thu thập nữa thì quả là tuyệt vời! :D Tuy nhiên, theo mình, đơn giản, con người phải có quá trình tích lũy, chiêm nghiệm, phấn đấu qua một thời gian (dài hơn 4,5 năm Đại học) thì mới có thể có được vị trí, thu nhập thực sự chính đáng, vững vàng trên thương trường cũng như trong xã hội. Nói thật ra, quá trình này, sinh viên cần/nên/ và thực tế là học nhiều hơn là làm. Thế nên chuyện "đại gia sinh viên" thu nhập 20-30tr/tháng là chuyện... xưa nay hiếm. :)