PDA

View Full Version : Tán tỉnh phụ nữ đẹp không có lợi cho não


linhxinh
10-18-2009, 11:09 PM
Nghe cũng hợp lí đấy, nhưng hơi khó để khẳng định. Cũng có nhiều ngoại lệ lắm

LeeKaH
10-19-2009, 12:06 AM
Đúng là có nhiều ngoại lệ, những người đủ tự tin khi đứng trước bạn khác phái, nhưng chắc mình ko nằm trong số ngoại lệ đó rồi :|