PDA

View Full Version : Có nên cho người đồng tính kết hôn với nhau?


linhxinh
10-18-2009, 11:23 PM
ôi! Tốt nhất là không!
Loạn mất! Thế khác nào làm suy giảm nòi giống không?
Không nên, không nên...

LeeKaH
10-19-2009, 12:20 AM
Loạn thì có thể, chứ suy giảm nòi giống thì chưa bít à nha =]]