PDA

View Full Version : ....7 Nhược Điểm Lớn Của Phụ Nữ...


miuluoi87
10-21-2009, 11:08 AM
WRATH - TỨC GIẬN

GLUTTONY - HÁU ĂN

SLOTH - LƯỜI BIẾNG, TRỄ NẢI

AVARICE - HÁM LỢI, THAM LAM

LUST - THAM MUỐN, THÈM KHÁT

ENVY - GANH GHÉT, ĐỐ KỴ

VANITY - KIÊU CĂNG, PHÙ PHIẾM


Có đúng ko các bạn?

miuluoi87
10-21-2009, 02:35 PM
Hi, mình tìm được nó ở trên một diễn đàn. Còn thực ra về suy nghĩ của mình thì hầu hết cả đàn ông và phụ nữ đều có những người có những yếu tố đó.