PDA

View Full Version : bạn thân và người yêu


PeCao
10-24-2009, 07:58 PM
đôi khi ngộ nhận giữa bạn thân và tình yêu thì nhanh lắm đấy, mình cũng từng nghĩ như thế, nhưng rồi mình hiểu ra, tuy mình nghĩ mình yêu bạn thân, nhưng có một số chuyện, mình không thể cho bạn thân biết, mà chỉ có thể cho một người đặc biệt biết thôi, như thế cũng đủ để nhận ra là khác nhau rồi. Suy nghĩ thử lại đi bạn nhé, không giống nhau lắm đâu, hì hì