PDA

View Full Version : Đố vui dân gian


budcont79
03-05-2012, 10:03 AM
Dưới đây là các câu đố có từ lâu nay. Bà con thử xem mình có giải đố được hay khônghttp://ddhsonline.com/diendan/images/smilies/yahoo/65.gif.
1. Mồm bò mà không phải mồm bò. Đố là con gì?
2. Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. Là con gì?
3. Là cái gì: " Ăn đằng bụng, ỉa đằng lưng, động vào mó đến thì vãi cứt ra?"
4." Xưa kia em trắng như ngà/ Bởi chưng yêu lắm lên đà em thâm.
Lúc bẩn chàng đánh chàng đâm/ Đến khi rửa sạch chàng nằm lên trên."
Đố là cái gì? ( cấm nghĩ bậyhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif).
5. Trên lông, dưới lông, tối chồng làm một.
Là bộ phận gì ?


Chào trân trọng


Tranloc