PDA

View Full Version : Thư pháp chữ Việt


RRRRRRR
10-26-2009, 04:50 AM
Thư pháp chữ Việt là một trong những loại hình văn hóa dân gian hiện đại của Việt Nam.

Thư pháp Việt Nam hiện nay có 2 nguồn :
1) Thư pháp Hán_Hán Nôm là một trong những nghệ thuật chữ viết có từ lâu đời, phía Bắc nước ta thừa hưởng và phát huy cực thịnh nghệ thuật viết chữ Hán với những sáng tạo của cha ông ta đã cho ra đời chữ Nôm đặc trưng cho văn hóa đồng văn của Việt Nam.

2) Thư pháp Quốc ngữ là sự tiếp thu và thừa hưởng văn hóa Đông Tây, Năm 1885 Việt Nam chúng ta dần hình thành hệ thống chữ viết trong năm ấy nhà học giả Trương Vĩnh Ký đã biên soạn ra một trong những cuốn tự điển đầu tiên của Việt Nam về tiếng Việt, từ đó con chữ dần đi vào đời sống của chúng ta trong đó có giới văn nghệ sĩ yêu thích con chữ và dần phát huy chữ quốc ngữ qua cây cọ lông mực tàu. Nhắc đến Thư pháp Quốc ngữ chúng ta ai ai cũng có thể nhắc đến nhà giáo Đông Hồ, ông ta là một trong những người tiên phong trong phong trào viết Thư pháp Quốc ngữ.

Đại đa số các nghệ thuật viết chữ của chúng ta một phần lớn học hỏi và thừa hưởng những giá trị tinh thần cũng như giá trị văn hóa cao từ phương Đông và phương Tây, để có tính chất đa dạng trong nghệ thuật Thư pháp chữ Việt hiện nay, các nhà Thư pháp dần thừa hưởng và phát huy các tính chất nhân văn trong con người Việt Nam Tính chất hài hòa trong văn hóa dân gian của chúng ta thổ lộ sự hữu tình trong từng con chữ làm cho nghệ thuật Thư pháp chữ Việt dần hình thành và thể hiện rỏ hơn tính đặc trưng cho từng con người Việt Nam qua nét chữ.