PDA

View Full Version : Tùy là gì?


luomlat_goo
03-17-2013, 07:02 AM
Để tìm hiểu thấu đáo về chữ "Tùy", xin bắt đầu bằng một vài điều tản mạn:
- Tùy cơ ứng biến
- Tùy duyên
- Liệu cơm gắp mắm
- Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
- Mưu kế, ứng xử trong kinh doanh
- Mưu kế, ứng xử trong đời thường
- Lúc mờ lúc tỏ, lúc nét căng nhưng nhỏ (Zoom in), nhưng lúc lại mờ nhưng rộng (Zoom out)
- Logical Thinking
- Depend on
- 36 kế của Khổng Tử
- Văn hóa wabisabi, aimai của người Nhật
- Văn hóa tatemae, honne của người Nhật
...

luomlat_goo
03-17-2013, 07:05 AM
Tùy cơ ứng biến

Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Anh đang ngồi trên toa tàu không còn chỗ trống, nếu bà già và cô gái xinh đẹp đến trước mặt anh, anh nhường chỗ cho ai?

- Còn tùy theo. Nếu bà già và cô gái không quen nhau, tôi nhường cho cô gái. Nếu bà già là mẹ cô gái, tôi nhường cho bà già. Còn nếu bà già là mẹ chồng cô ta, có lẽ tôi không nhường cho ai hết!

- :-|

luomlat_goo
03-17-2013, 07:07 AM
Chúng ta có thể tham khảo ở đây:
http://www.thuongchieu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=924&Itemid=58

luomlat_goo
03-24-2013, 10:32 PM
Càng nhiều tùy chọn thì lòng người càng thư thái!

Và càng thư thái, con người càng nhiều tùy chọn!

Thư thái về không gian, thời gian và tâm hồn đều cần thiết như nhau!

thang
03-25-2013, 10:08 PM
Tùy cơ ứng biến

Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Anh đang ngồi trên toa tàu không còn chỗ trống, nếu bà già và cô gái xinh đẹp đến trước mặt anh, anh nhường chỗ cho ai?

- Còn tùy theo. Nếu bà già và cô gái không quen nhau, tôi nhường cho cô gái. Nếu bà già là mẹ cô gái, tôi nhường cho bà già. Còn nếu bà già là mẹ chồng cô ta, có lẽ tôi không nhường cho ai hết!

- :-|

Anh chàng này cũng thú vị đây. Cả 3 chữ Tùy của anh ta, suy cho cùng đều vì quyền lợi của bản thân anh ta cả :-|