PDA

View Full Version : Chất lượng cuộc sống là gì?


thang
04-25-2013, 06:37 AM
WHO đã đưa ra tiêu chí chất lượng cuộc sống (Quality of life-100) gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá gồm:

Mức độ sảng khoái về thể chất:
Sức khỏe
Tinh thần
Ăn uống
Ngủ, nghỉ
Đi lại (giao thông, vận tải)
Thuốc men (y tế, chăm sóc sức khỏe)
Mức độ sảng khoái về tâm thần:
Yếu tố tâm lý
Yếu tố tâm linh (tín ngưỡng, tôn giáo)
Mức độ sảng khoái về xã hội:
Các mối quan hệ xã hội kể cả quan hệ tình dục
Môi trường sống (bao gồm cả môi trường xã hội: an toàn, an ninh, kinh tế, văn hóa, chính trị… và môi trường thiên nhiên).

Trên cơ sở đó chất lượng cuộc sống được định nghĩa như một cảm nhận có tính cách chủ quan của cá nhân đặt trong bối cảnh môi trường xã hội và thiên nhiên!

Có lẽ nên bổ sung thêm: TV trong nhà bạn có nét hay không cũng là một phần CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG của bạn và cả gia đình bạn :)