PDA

View Full Version : bài học đánh tennis


thang
12-24-2013, 02:50 PM
Chân bám đất, xoay hông, cán vợt dựa vào lòng bàn tay!

Không nói thì khí công sẽ dồn vào bóng!

luomlat_goo
06-29-2018, 07:36 PM
Thời điểm vợt chạm bóng tốt nhất là lúc bóng nẩy lên điểm cao nhất, chuẩn bị rơi xuống.
Tại điểm này bóng bay chậm nhất, mà lại hướng lên trên, rất dễ để chỉnh và trả bóng theo ý muốn.
Còn lúc bóng mới nẩy lên từ mặt sân, tốc độ đang nhanh thì chỉ cần kê vợt, không cần mất lực mà vẫn trả được bóng, nhưng độ chính xác thường không cao.