PDA

View Full Version : Miệng quan


thang
05-03-2014, 09:05 AM
Miệng quan, trôn trẻ
Hay là: Miệng quan có gang có thép
Câu nào đúng?