PDA

View Full Version : Học để làm gì?


thang
05-06-2014, 09:29 AM
Theo UNESCO,

Learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together.

Học để biết, Học để làm, Học để làm Người và Học để chung sống với Người khác.

Hay thật!!!

Ngoải ra, có thể hiểu thêm: Học để có trí tuệ (kiểu Người Do thái). Học để làm chủ bản thân trong cuộc sống (các quan hệ và công việc, sinh hoạt, giải trí...)