PDA

View Full Version : Ca dao tục ngữ về ứng xử (thường dụng)


thang
10-05-2017, 09:40 AM
#1
Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng
Trăm hay không bằng tay quen
Hát hay không bằng hay hát
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Thật thà là cha quỷ quái

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
Cái khó ló cái khôn
Lựa cơm gắp mắm
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
Muốn ăn thì lăn vào bếp

Lườm rau gắp thịt
Nói sơn Tây chết cây Hà nội
Phổi bò, ruột ngựa

Có đi có lại mới toại lòng nhau
Kính lão đắc thọ
Thuốc đắng dã tật
Sự thật mất lòng
Lời nói, gói vàng.
Lời chào cao hơn mâm cỗ

Kính trên, nhường dưới
Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Nghĩa tử là nghĩa tận

#2
Đi hỏi già,về nhà hỏi trẻ
Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Một điều nhịn, chín điều lành

Mất lòng trước, được lòng sau
Sang sông phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy

Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

#3

Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.

Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ gõ bên thành cũng kêu.

Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời ?

Vàng thì thử lửa, thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời...

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Sảy chân, gượng lại còn vừa,
Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ.

Vàng sa xuống giếng, khôn tìm,
Người sa lời nói, như chim sổ lồng.

Nói người, chẳng nghĩ đến ta,
Thử sờ lên gáy, xem xa hay gần

Ngày thường chả mất nén hương
Đến khi gặp chuyện ôm lưng thầy chùa

Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Ăn có nhai, nói có nghĩ.
Ăn bớt bát, nói bớt lời.

Rượu nhạt, uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.

Ăn lắm, thì hết miếng ngon,
Nói lắm, thì hết lời khôn hóa rồ.

#5
Tham khảo thêm: http://khotangcadao.com