PDA

View Full Version : Căn cứ vào đâu khi ra quyết định


luomlat_goo
04-21-2018, 04:01 PM
Nôm na thì căn cứ vào DANH hoặc LỢI.
<:-P

Cao hơn chút thì đó là UY TÍN hoặc TÀI SẢN.
Ngay như sức khỏe cũng được coi là tài sản quý giá nhất của con người.
:-t

Từ đó có thể coi một VIỆC là:
+ THÀNH CÔNG khi được cả DANH, cả LỢI
+ HÒA khi chỉ được một trong 2 thứ hoặc DANH, hoặc LỢI
+ THẤT BẠI khi mất cả DANH, cả LỢI


Tiếc là câu trả lời trên chỉ đúng với người bình thường, còn bậc HIỀN NHÂN QUÂN TỬ thì lại là một cảnh giới khác!